Ms WORD

Potraktuj tekst poważnie

Ms Word to chyba najbardziej znany edytor tekstu. Bez jego doskonalej znajomości nie może być mowy o rzetelnej i sprawnej pracy biurowej.

Redaguj

Poznaj zasady doboru czcionek i typografii.

Ujarzmij tekst

Naucz się jak tworzyć profesjonalnie wygladające dokumenty.

Poprawiaj

Schludnie napisany dokument świadczy o człowieku.

Szkolenie podstawowe 

przeznaczone jest dla osób zaznajomionych z obsługą komputera i rozpoczynających pracę z edytorem Word.

Poziom zaawansowany 

dla osób dobrze zaznajomionych z programem, którzy są zainteresowani rozszerzaniem wiedzy z zakresu profesjonalnego edytorstwa i optymalizacją funkcjonalności edytora.

MODUŁY

 1. LISTY WIELOPOZIOMOWE
 2. NUMERACJA ELEMENTÓW STRUKTURALNYCH
 3. STRUKTURY TABEL
 4. SYSTEM GAZETOWY I UKŁAD KOLUMNOWY
 5. PROJEKTOWANIE STOPKI I NAGŁÓWKÓW
 6. ANKIETY, OCENY, HARMONOGRAMY I INNE
 7. BIBLIOTEKA ELEMENTÓW
 8. SPOSOBY GRAFICZNEGO WYRÓŻNIENIA TEKSTU
 1. ZASADY BUDOWY TEKSTU, AKAPITY I STEROWANIE PODZIAŁEM
 2. PRAWIDŁOWA REDAKCJA I POPRAWNY WYGLĄD DOKUMENTU
 3. KOREKTY I AUTOKOREKTY
 4. REGUŁY BIBLIOGRAFICZNE, PRZYPISY I ODWOŁANIA
 5. KOSTRUKCJA BLOKÓW WYRAZOWYCH
 6. ODPOWIEDNI DOBÓR CZCIONEK
 1. WSTAWIANIE SYMBOLI, LOGO, RÓWNAŃ, OBRAZÓW ITP.
 2. IMPORT OBIEKTÓW ZEWNĘTRZYCH
 3. FORMATOWANIE ILUSTRACJI
 4. STOSOWANIE STYLÓW
 5. AUTORSKIE MOTYWY
 6. SMARTARTY, DIAGRAMY, WYKRESY
 7. OPCJE TŁA I ROZMIESZCZANIE ELEMENTÓW
 1. FORMATOWANIE TEKSTU
 2. IMPORT CZCIONEK
 3. AUTORSKIE STYLE AKAPITÓW I ZNAKÓW
 4. KOMPOZYCJA AUTOTEKSTÓW I WZORY DOKUMENTÓW
 5. KORESPONDENCJA SERYJNA
 6. OPCJE RECENZJI I ŚLEDZENIA ZMIAN