Ms VISIO

Buduj schematy blokowe i diagramy

Czym jest VISIO?
Narzędziem do wizualizacji skomplikowanych procesów i relacji w przystepny sposób. 

Podczas szkolenia przedstawimy jak przygotować poprawne, profesjonalne pliki programu MS Visio. Jak korzystać z aplikacji, aby w pełni wykorzystać pakiet Office w biurze.

Omówimy notację BPMN, automatyzację czynności, wykorzystanie trików przyspieszających prace oraz przygotowanie przejrzystych diagramów, raportów oraz wiele innych funkcjonalności programu wedle Twoich potrzeb.

Projektuj

Nakreślaj schematy, diagramy, procesy i sieci.

Wizualizuj

Nadaj organizacji i swoim działaniom graficzną interpretację.

Strukturyzuj

Buduj odpowiednią strukturę działań biznesowych.

MODUŁY

 1. SYSTEM NOTACJI BPMN W MS VISIO,
 2. PODSTAWOWE ELEMENTY WIZUALIZACJI PROCESÓW,
 3. DIAGRAMY I POZIOMY ICH MODELOWANIA,
 4. SEMANTYKA PROCESÓW,
 5. PRACA Z RÓŻNYMI TYPAMI OBIEKTÓW AKTYWNYCH,
 6. PROCESY I SCHEMAT CZASOWY PROCESU,
 7. ELEMENTY REALIZACJI PROCESU,
 8. TYPY BRAMEK I RODZAJE PRZEPŁYWU.
 1. NAWIGACJA W VISIO
 2. WZORNIKI, SCHEMATY, DIAGRAMY, SZABLONY
 3. DODAWANIE I IMPORTOWANIE KSZTAŁTÓW
 4. FORMANTY
 5. SPERSONALIZOWANE ZESTAWÓW KSZTAŁTÓW
 6. FORMATOWANIE OBSZARU ROBOCZEGO
 7. SKALOWANIE RYSUNKÓW
 8. DEFINIOWANIE MIAR I PROWADNIC
 9. DRUKOWANIE SCHEMATÓW I DIAGRAMÓW
 1. AUTOMATYCZNE ROZMIESZCZANIE I ŁĄCZENIE KSZTAŁTÓW
 2. SZYBKIE FORMATOWANIE, GRUPOWANIE, DODAWANIE, USUWANIE I REORGANIZOWANIE STRON
 3. PUNKTY ŁĄCZENIA
 4. DODAWANIE I FORMATOWANIE TEKSTU
 5. FORMATOWANIE NAGŁÓWKA I STOPKI
 1. METODY TWORZENIA DIAGRAMÓW INFORMATYCZNYCH
 2. RÓŻNE RODZAJE DIAGRAMÓW INFORMATYCZNYCH – PROJEKTY BAZ DANYCH, MAPY WITRYN INTERNETOWYCH, DIAGRAM SIECI KOMPUTEROWEJ
 3. NARZĘDZIA DO TWORZENIA DIAGRAMÓW INFORMATYCZNYCH W VISIO
 1. TWORZENIE MAPY ZAKŁADU
 2. TWORZENIE PROJEKTU BIURA
 3. TWORZENIE WŁASNEGO DIAGRAMU ORGANIZACYJNEGO
 4. TWORZENIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ W FIRMIE NA PODSTAWIE BAZ DANYCH
 1. GRAFICZNE ILUSTROWANIE PROCESÓW FIRMOWYCH
 2. NARZĘDZIA ODWZOROWYWANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH W VISIO
 3. DIAGRAMY DLA CELÓW DECYZYJNYCH
 4. TWORZENIE WZORCÓW DOKUMENTÓW
 5. TWORZENIE I EDYCJA KALENDARZY
 6. WYKRES GANTTA W MS VISIO
 1. WYKORZYSTANIE MECHANIZMU MAKR – NAGRYWANIE MAKR, PRZYPISYWANIE SKRÓTÓW KLAWISZOWYCH, MAKRA LOKALNE I GLOBALNE, URUCHAMIANIE MAKR W DOKUMENTACH.
 2. IMPORTOWANIE DANYCH Z ARKUSZY KALKULACYJNYCH MS EXCEL
 3. TWORZENIE DIAGRAMÓW PRZESTAWNYCH Z WYKORZYSTANIEM BAZY DANYCH Z MS PROJECT/MS EXCEL
 4. EKSPORTOWANIE DIAGRAMÓW
 5. TWORZENIE INTERAKTYWNYCH MAP Z WYKORZYSTANIEM MS EXCEL I VISIO
 6. WYKORZYSTANIE IKONOGRAFIK DO TWORZENIA ZAAWANSOWANYCH SLAJDÓW
 7. WSPÓŁPRACA MS VISIO, MS POWERPOINT (ANIMOWANIE DIAGRAM), MS EXCEL (DIAGRAM PRZESTAWNY), MS PROJECT (RAPORTY WIZUALNE), MS OUTLOOK (KALENDARZE)