Ms SHAREPOINT

Sukces współtworzą ludzie

Ms SHAREPOINT jest platformą umożliwiającą zwiększenie efektywności w zakresie współpracy z innymi użytkownikami i zapewnienie większej kontroli nad
dokumentami wykorzystywanymi w firmie.

Pozwala na zarządzanie bibliotekami, listami, kontaktami, kalendarzami, zadaniami oraz innymi elementami dostępnymi w firmowej witrynie.

Współpracuj

Naucz się posługiwać się listami i bibliotekami, korzystać ze wspólnych kalendarzy i kontaktów.

Organizuj

Twórz i dostosuj obszary robocze dokumentów i spotkań. Publikuj dokumenty i informacje z kontrolą historii zmian, aby zbudować bazę wiedzy.

Maksymalizuj

Zwiększ produktywność i kontrolę nad przepływem dokumentów w ramach organizacji.

MODUŁY

• Przegląd funkcji programu Sharepoint
• Logowanie się do istniejącej witryny zespołu
• Nawigowanie po obszarze witryny
• Edycja istniejącej witryny firmowej
• Dostosowywanie wyglądu strony osobiste

• Listy w Sharepoint
• Typy i praktyczne zastosowania list
• Kalendarz i zarządzanie czasem
• Obszary robocze kalendarza
• Kontakty – zarządzanie i udostępnianie
• Lista dyskusyjna
• Tworzenie ankiet i zarządzanie wynikami
• Tworzenie listy w oparciu o plik Microsoft Excel
• Listy niestandardowe – definiowanie własnych kolumn i pól w ramach istniejącej listy

Tworzenie dokumentów bezpośrednio w witrynie
• Import dokumentów i zbiorów dokumentów do bibliotek
• Zarządzanie uprawnieniami do dokumentów
• Tworzenie obszaru roboczego dokumentu

 Dokumenty Microsoft Word – publikacja i zarządzanie dokumentem
• Dokumenty Microsoft Excel – narzędzia kontroli dostępu i zarządzanie wersjami pliku
• Dokumenty Microsoft Access – publikacja tabel i formularzy w witrynie
• Współpraca z Microsoft Outlook – wymiana kalendarzy i list kontaktów
• Tryby pracy online i offline

Przepływ pracy w automatyzacji obiegu dokumentów
• Zatwierdzanie zmian i zbieranie opinii o dokumencie
• Definiowanie uczestników przepływu pracy i ich uprawnień
• Automatyczne i manualne metody zatwierdzania przepływu
• Przepływ sekwencyjny i równoległy
• Definiowanie czasów przepływu i definiowanie alertów email
• Opcje delegowania przepływu informacji o dokumencie
• Metody śledzenia przepływu za pomocą diagramu graficznego i tabeli

• Synchronizacja dokumentów w trybie online i offline
• Zatwierdzanie i odrzucanie zmian w dokumentach
• Wersje pośrednie i śledzenie zmian w dokumencie

 Narzędzia administracyjne w Sharepoint
• Dodawanie współpracowników i zarządzanie nimi
• Definiowanie poziomu dostępu do poszczególnych bibliotek