Ms PROJECT

Ujarzmij swój projekt

Wszystko, co musisz wiedzieć, kiedy planujesz realizację większego przedsięwzięcia i szukasz programu skutecznego nim zarządzania lub masz potrzebę udoskonalenia sposobu kierowania czasem i zespołem.

Pilnuj portfela

Dowiedz się jak kontrolować budżet projektu.

Planuj działania

Znajdź czas na wszystkie niezbędne czynności.

Organizuj zespół

Rozdziel zadania i monitoruj ich realizację.

Zarządzaj zasobami

Wykorzystuj aktywnie zasoby i prognozuj zapotrzebowanie.

MODUŁY

 1. Strunktura Okna Głównego Programu
 2. Omówienie widoków prostych:
 3. Arkusz zadań
 4. Wykres gantta
 5. Diagram sieciowy
 6. Kalendarz
 7. Obciążenie zadaniami
 8. Obciążenie/użycie zasobu
 9. Arkusz zasobów
 10. Terminarz zespołu
 11. Formularz zasobu
 12. Wykres zasobu
 13. Omówienie typów Tabel
 14. Formularze:
 15. Formularze Zadań
 16. Formularze Zasobów
 17. Praca z Osią czasu
 18. Omówienie Widoków Złożonych
 19. Tworzenie Własnych Widoków
 20. Współdzielenie widoków – Global MPT
 21. Ustawienia Globalne Opcji
 22. Dostosowywanie wstążki i paska narzędzi szybki dostęp
 1. Wprowadzanie zadań do projektu
 2. Tryb zadań: planowanie automatyczne a ręczne
 3. Metody tworzenia struktury SPP
 4. Zadanie sumaryczne Projektu
 5. Zadania sumaryczne a zadania szczegółowe
 6. Kategorie zadań szczegółowych
 7. Punkty kontrolne
 8. Zadanie krytyczne i niekrytyczne
 9. Zadania cykliczne
 10. Zadania ciągłe
 11. Czas zadań
 12. Jednostki czasu zadań
 13. Definicja jednostek
 14. Czas szacowany
 15. Usuwanie, przenoszenie i dzielenie zadań,
 16. Karta informacje o zadaniu
 17. Ustalanie ograniczeń dla zadań,
 18. Terminy ostateczne
 19. Wskaźniki zadań
 1. Wprowadzanie relacji korzystając z formularza, kolumn, wykresu Gantta
 2. Zastosowanie różnych typów relacji
 3. Wprowadzanie opóźnień do relacji
 4. Usuwanie i modyfikowanie relacji
 5. Budowa ścieżki krytycznej
 6. Formatowanie Diagramu sieciowego
 1. Charakterystyka typów zasobów
 2. Praca
 3. Materiał
 4. Koszt
 5. Wprowadzanie zasobów
 6. Edycja parametrów zasobu (typ, koszty, stawka, naliczanie)
 7. Typy tabel w arkuszu zasobów
 8. Kalendarze zasobu a kalendarz projektu
 9. Okno informacje o zasobie
 10. Opisanie dostępności zasobu
 11. Stawki zasobów
 12. Współdzielenie zasobów z innymi projektami.
 1. Typy zadań: Stały czas, Stała praca, Stała liczba jednostek
 2. Różnice w przypisywania zasobu Pracy, Materiału i Kosztu do zadań
 3. Przypisywanie zasobów pracy do zadań,
 4. Obserwacja wykresów obciążeń,
 5. Wykresy zasobów,
 6. Wyszukiwanie zasobów przeciążonych pracą
 7. Metody bilansowania zasobów: manualne i automatyczne
 1. Okno informacji o Projekcie:
 2. Data rozpoczęcia
 3. Data stanu a data bieżąca
 4. Harmonogram od: rozpoczęcia/zakończenia projektu
 5. Priorytet
 6. Statystyka
 7. Kategorie: Bieżące, Bazowe, Rzeczywiste, Odchylenia
 8. Ustawienie planu bazowego/pośredniego
 9. Praca w widoku wykres Gantta Śledzenie, Tabela: Śledzenie
 10. Ustawienie linii siatki i linii postępu.
 11. Aktualizacja stanu projektu:
 12. Automatyczna
 13. Manualna
 14. Zmiana harmonogramu niewykonanego zadania
 15. Analiza kosztów zadań liczonych automatycznie
 16. Wprowadzanie kosztów zadań ręcznie
 1. Formatowanie widoku wykresu Gantta oraz Tabel,
 2. Formatowanie poszczególnych widoków,
 3. Zapisywanie szablonu projektu
 4. Przygotowanie dokumentów do wydruku.
 5. Grupowanie, Filtrowanie, Wyróżnianie zadań.
 6. Korzystanie z gotowych raportów
 7. Przygotowanie samodzielne raportu
 8. Stosowanie Raportów wizualnych
 1. Zapisywanie projektu do pliku MS Excel
 2. Odczytywanie pliku MS Excel w MS Project
 3. Tworzenie własnego mapowania
 4. Manualne tworzenie łączy między MS Excel a Ms Project
 5. Tworzenie wykresu Gantta w Ms Excelu
 1. Definicje projektu
 2. Cechy charakterystyczne projektu
 3. Metodyki zarządzania projektami
 4. Typy projektów
 5. Geneza zarządzania projektami
 6. Cykl życia projektu
 7. Wstępny opis faz projektu:
  1. Inicjacja Projektu
  2. Realizacja Projektu
  3. Monitorowanie Projektu
  4. Finalizacja Projektu
 8. Projekt, program a portfel projektów
 9. Zagrożenia, porażki projektów
 1. Manager Projektu
 2. Zespół projektowy
 3. Komitet sterujący
 4. PMO (Project Management Office)
 5. Interesariusze
 6. Miejsce projektów w firmie/organizacji
 7. Komunikacja w zespole
 8. Macierz odpowiedzialności
 9. Style zarządzania zespołem
 10. Motywacja i konflikty
 11. Efektywne Spotkania
 1. Dokument inicjujący
 2. Dokumenty zarządcze
 3. Raporty
 4. Budżet
 5. Dokument zmiany
 6. Notkatki
 7. Specyfikacje i dokumenty merytoryczne
 1. Dokument Inicjacji projektu (DIP)
 2. Budżet projektu (Ms Excel)
 3. Wskaźniki opłacalności inwestycji (MS Excel)
 4. Dokumentacja sprawnej komunikacji projektu
 5. Analiza SWAT
 1. SPP
 2. Diagram sieciowy
 3. Ścieżka krytyczna
 4. Harmonogram Gantta
 5. Zasoby
 6. Budżet
 7. Analiza ryzyka w projekcie
 1. Zarządzanie zmianami w projektach
 2. Monitorowanie projektu
 3. Spotkania oceniające
 4. Raportowanie
 5. Plany bazowe
 6. Pilnowanie kosztów
 7. Wartość wypracowana
 1. Miejsce projektów w firmie/organizacji
 2. Lessons learned
 3. Odbiory produktów
 4. Rozwiązanie zespołu