Ms EXCEL

l

Znajomość programu Microsoft Excel jest niezbędna na większości stanowisk w każdej korporacji. Wielość zastosowań i bogactwo funkcjonalności arkuszy kalkulacyjnych praktycznie nie zna granic. Excel jest z pewnością najważniejszym programem, jaki musisz poznać, by rozwinąć skrzydła w biznesie.

Na pakiet naszych usług skladają się szkolenia, wdrożenia, helpdesk, consulting oraz mentoring​.

OKREŚL POZIOM

Zamów szkolenie na jednym z wybranych poziomów.

WYBIERZ MODUŁY

Skonstruuj własne szkolenie na podstawie wybranych modułów.

PRACUJ NA PLIKACH

Potrzebujesz pomocy w pracy z Ms Excel - poprawic pracę własnych plików, usunąć błędy.

WYNAJMIJ EKSPERTA

Najważniejsza jest praktyka - zrób to wspólnIe z Expertem Microsoft Certified Trainer.

MODUŁY

 1. Szybkie poruszanie się po arkuszach i bazach danych
 2. Blokady wierzy i kolumn, podziały okien, rozmieszczenie okien
 3. Wykorzystanie pola nazwy oraz konstruowanie nazw zakresów
 4. Skróty klawiatury przyspieszające pracę i szybkie formatowanie arkusza
 5. Szybkie dokonywanie obliczeń i wypełnianie pustych komórek w arkuszu
 6. Wyszukiwanie niestandardowych informacji
 7. Wstawianie komentarzy wizualnych
 1. Sortowanie po jednym bądź kilku kryteriach
 2. Sortowanie z wykorzystaniem list niestandardowych
 3. Filtrowanie danych za pomocą filtrów tekstu, dat i danych liczbowych
 4. Niestandardowe właściwości filtrów oraz znaki specjalne w filtrze
 5. Znaki specjalne (* oraz ?) w filtrze
 6. Filtr zaawansowany – typowe zastosowania (wiele warunków, funkcje w filtrze), kryteria filtra zaawansowanego
 7. Automatyczne kopiowanie wyników filtrów zaawansowanych
 1. Wstawianie tabel przestawnych
 2. Nowe a stare tabele przestawne
 3. Charakterystyczne cechy dane źródłowe
 4. Rozmieszczanie pól
 5. Pola obliczeniowe tabeli przestawnej
 6. Wyciąganie raportów z tabeli przestawnej>/li>
 7. Ukrywanie wartości zerowych oraz błędów>/li>
 8. Tworzenie wykresów przestawnych
 9. Pokazywanie danych w układzie procentowym (% wiersza, % kolumny, % w stosunku do poprzedniej wartości – dynamika wzrostu)
 10. Grupowanie etykiet wierszy tabeli przestawnej – np.: dat według miesięcy i lat
 11. Wartości liczbowe w wielu polach
 12. Stosowanie fragmentaorów
 13. Sortowanie i filtrowanie danych w tabeli
 14. Konwertowanie tabeli
 15. Odświeżanie i zmienianie źródła danych
 1. Tworzenie list rozwijalnych za pomocą sprawdzania poprawności
 2. Listy sprawdzania poprawności oparte na innych listach
 3. Sprawdzanie poprawności z kryterium poprawności: Pełna liczba, Data z wykorzystaniem funkcji DZIŚ
 4. Wykorzystanie komunikatów wejściowych oraz alertów o błędzie
 5. Funkcje SUMA.WARUNKÓW(), Dziś(), Jeżeli(), Lub(), Wyszukaj.Pionowo()
 6. Wielokrotne zagnieżdżanie funkcji jeżeli()
 7. Ochrona komórek, arkusza i skoroszytu
 8. Zezwalanie na edycję zakresu wybranym użytkownikom
 9. Stosowanie nazw w listach sprawdzania poprawności danych
 10. Proste makro wywoływane za pomocą przycisku
 1. Funkcje SUMY.CZĘŚCIOWE(), Suma(), Suma.Jeżeli(), Suma.Warunków() ,Agreguj(), Bd.Suma()
 2. Funkcjonalność sumy częściowe stosowana do grupowania arkusza
 3. Formatowanie warunkowe, zautomatyzowane kolorowanie arkusza
 4. Paski danych, skale kolorów i zestawy ikon. Graficzna prezentacja danych
 5. Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł
 1. Funkcje:
  1. Wyszukaj.Pionowo()
  2. Wyszukaj.poziomo()
  3. Jeżeli.Błąd()
  4. Fragment.Tesktu()
 2. Stosowanie wyszukaj pionowo z argumentem 1 dla przeszukiwana wartość
 1. Dobór właściwego typu wykresu do danych źródłowych (wykresy kolumnowe, wykresy liniowe, kołowe)
 2. Wykresy Radarowe, Pierścieniowe, Bąbelkowe, Punktowe (XY), Wykres Gantta
 3. Konstruowanie wykresów liniowo kolumnowych
 4. Wykresy przebiegu w czasie
 5. Wykresy niestandardowe ( dwuosiowe X i Y, Gantt, Wskaźnik, WaterFall)
 1. Wykorzystanie opcji Tekst jako kolumny
 2. Funkcje tekstowe: LEWY(), PRAWY(), ZNAJDŹ(), DŁ(), Fragment.tekstu(), złącz.teksty(), Tekst()
 3. Wykorzystanie operatora & do łączenia tekstów
 4. Stosowanie formuł strukturalnych w Excelu
 5. Korespondencja seryjna w MS Word na podstawie bazy danych w MS Excel
 6. Działanie reguł i formuł w Wordzie
 7. Wysyłanie e-maili za pomocą korespondencji seryjnej
 1. Funkcje: Adres(), Wiersz(), Adr.Pośr(), Wyszukaj(), Index()
 2. Praca w trybie grupowania arkuszy
 3. Sumowanie wielu arkuszy za pomocą jednej funkcji
 1. Konsolidacja według pozycji – plików o podobnej strukturze
 2. Konsolidacja według kategorii – arkuszy o różniej wielkości i strukturze
 3. Konsolidacja Tabelą Przestawną
 1. Importowanie plików tekstowych bądź plików XML
 2. Kreator importu plików tekstowych
 3. Korzystanie z Przechodzenie do Specjalnie i Wklej Specjalnie
 4. Import stron internetowych i praca na danych pobieranych z sieci
 5. Tworzenie prostych tabel przestawnych

Moduł dostępny w wersji Microsoft Excel 2013

 1. PowerPivot
 2. PowerView
 3. Inquire
 4. PowerMap